xe ga

PIRELLI ANGEL SCOOTER 140/70-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 140/70-14 TL
Thông số:

140/70-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 120/70-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 120/70-14 TL
Thông số:

120/70-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 900,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 110/80-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 110/80-14 TL
Thông số:

110/80-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,000,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 100/80-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 100/80-14 TL
Thông số:

100/80-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 630,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 90/80-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 90/80-14 TL
Thông số:

90/80-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO SCOOTER 90/90-14 TL
PIRELLI DIABLO SCOOTER 90/90-14 TL
Thông số:

90/90-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 520,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO SCOOTER 80/90-14 TL
PIRELLI DIABLO SCOOTER 80/90-14 TL
Thông số:

80/90-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI UNICO 110/70-11 TL
PIRELLI UNICO 110/70-11 TL
Thông số:

110/70-11 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 560,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI UNICO 120/70-10 TL
PIRELLI UNICO 120/70-10 TL
Thông số:

120/70-10 TL (vỏ xe không sử dụng ruột)

Giá: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí