xe ga

ChengShin C922 Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 120/70-12 TL
ChengShin C922 Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 120/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 120/70-12 TL. vỏ không ruột xe Piaggio Fly.

Giá vỏ trước: 470,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 470,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 100/90-10 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 100/90-10 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/90-10 TL - vỏ sau 100/90-10 TL. vỏ không ruột xe Esky, @Stream, Spacy Nhật, Attila....

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 410,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C921  Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 90/90-14 TL
CHENG SHIN C921 Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

 Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 90/90-14 TL. vỏ không ruột xe Yamaha Mio, Luvias....

Giá vỏ trước: 280,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C921 Vỏ trước 70/90--14 TL -- vỏ sau 80/90-14 TL
CHENG SHIN C921 Vỏ trước 70/90--14 TL -- vỏ sau 80/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90--14 TL -- vỏ sau 80/90-14 TL.. vỏ không ruột xe Yamaha Mio, Luvias....

Giá vỏ trước: 280,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 360,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C921 Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL
CHENG SHIN C921 Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL

Giá vỏ trước: 360,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 90/90-12 TL
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 90/90-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 90/90-12 TL.. vỏ không ruột xe Nozza....

Giá vỏ trước: 380,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL. vỏ không ruột cho xe Honda Lead, SCR, Spacy VN.

Giá vỏ trước: 380,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 410,000 VNĐ
Gắn miễn phí