Xe ga

PIRELLI Vỏ trước 120/70-12 TL --- vỏ sau 120/70-12 TL
PIRELLI Vỏ trước 120/70-12 TL --- vỏ sau 120/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL --- vỏ sau 120/70-12 TL

Giá vỏ trước: 800,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 2 Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
MICHELIN PILOT STREET 2 Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL. vỏ không ruột xe Air Blade, AB, Click, Vario, Vision, Sky drive, Joyride......

Giá vỏ trước: 610,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 110/80-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 110/80-14 TL/TT
Thông số:

110/80-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 720,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 90/90-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 90/90-14 TL/TT
Thông số:

90/90-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-14 TL/TT
Thông số:

80/90-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 530,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-14 TL/TT
Thông số:

70/90-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 490,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 130/70-16 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 130/70-16 TL/TT
Thông số:

130/70-16 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,670,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 110/70-16 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 110/70-16 TL/TT
Thông số:

110/70-16 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,440,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 120/80-16 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 120/80-16 TL/TT
Thông số:

120/80-16 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 100/80-16 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 100/80-16 TL/TT
Thông số:

100/80-16 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 150/70-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 150/70-14 TL/TT
Thông số:

150/70-14 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,950,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 140/70-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 140/70-14 TL/TT
Thông số:

140/70-14 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,600,000 VNĐ
Gắn miễn phí