Vỏ xe INOUE (IRC)

IRC SCT006 100/80-14 TL - SCT007 120/70-14
IRC SCT006 100/80-14 TL - SCT007 120/70-14
Thông số:

Vỏ Trước 100/80-14 TL - Vỏ Sau 120/70-14 TL

Giá vỏ trước: 550,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 670,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17
Thông số:

MBR110 vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17
Thông số:

MBR110 vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17

Giá vỏ trước: 550,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) Vỏ trước 90/80-17 NF66 - vỏ sau 120/70-17 NR83
INOUE (IRC) Vỏ trước 90/80-17 NF66 - vỏ sau 120/70-17 NR83
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 NF66 - vỏ sau 120/70-17 NR66

Giá vỏ trước: 490,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 830,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) MBR110  Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
INOUE (IRC) MBR110 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC  Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL
IRC Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL. vỏ theo xe NVX

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 870,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) THÁI Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
INOUE(IRC) THÁI Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL , vỏ không ruột xe Airblade, AB, Vision, Click, Vario, Address...

Giá vỏ trước: 440,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 490,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái  Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL. vỏ không ruột xe SH, Shark....

Giá vỏ trước: 950,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,050,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái Lan Premium Series NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
INOUE(IRC) Thái Lan Premium Series NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL, Vỏ không ruột xe exciter 135, Axelo, X-bike, Raider...

Giá vỏ trước: 450,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 570,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) 530F/530R Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
INOUE(IRC) 530F/530R Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL. vỏ không ruột xe SH, Shark....

Giá vỏ trước: 740,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 840,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 110/90-13 TL
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 110/90-13 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/90-13 TL vỏ sau 130/70-13 TL, vỏ không ruột xe Honda @, PS, Dylan.

Giá vỏ trước: 880,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 900,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL , vỏ xe không ruột Exciter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí