Vỏ xe INOUE (IRC)

IRC  Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL
IRC Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL. vỏ theo xe NVX

Giá vỏ trước: 630,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) THÁI Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
INOUE(IRC) THÁI Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL , vỏ không ruột xe Airblade, AB, Vision, Click, Vario, Address...

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 470,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái  Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL. vỏ không ruột xe SH, Shark....

Giá vỏ trước: 950,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,050,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái Lan Premium Series NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
INOUE(IRC) Thái Lan Premium Series NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL, Vỏ không ruột xe exciter 135, Axelo, X-bike, Raider...

Giá vỏ trước: 450,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 570,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) 530F/530R Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
INOUE(IRC) 530F/530R Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL. vỏ không ruột xe SH, Shark....

Giá vỏ trước: 720,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 820,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 110/90-13 TL
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 110/90-13 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/90-13 TL vỏ sau 130/70-13 TL, vỏ không ruột xe Honda @, PS, Dylan.

Giá vỏ trước: 880,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 900,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL , vỏ xe không ruột Exciter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 400,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 530,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 80/90-17 TL
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 80/90-17 TL - vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 400,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 440,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF67 Vỏ trước 70/90-17 TL--- vỏ sau 120/70-17 TL
INOUE(IRC) NF67 Vỏ trước 70/90-17 TL--- vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL--- vỏ sau 120/70-17 TL vỏ không ruột exciter 150.

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF66/NR83 Vỏ trước 80/90-14 TL vỏ sau 90/90-14 TL
INOUE(IRC) NF66/NR83 Vỏ trước 80/90-14 TL vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL vỏ sau 90/90-14 TL, vỏ không ruột xe Air Blade, AB, Click, Vision, Vario, Passing, Sky Drive....

Giá vỏ trước: 370,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 400,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF59A-NR76A Vỏ trước 70/90-16 TT vỏ sau 80/90-16 TT
INOUE(IRC) NF59A-NR76A Vỏ trước 70/90-16 TT vỏ sau 80/90-16 TT
Thông số:

Vỏ trước 70/90-16 TT vỏ sau 80/90-16 TT, vỏ có ruột Nouvo I - II - III, Hayate....

Giá vỏ trước: 310,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF59-NR76 Vỏ trước 70/90-14 TT --- vỏ sau 90/80-14 TT
INOUE(IRC) NF59-NR76 Vỏ trước 70/90-14 TT --- vỏ sau 90/80-14 TT
Thông số:

Vỏ trước 70/90-14 TT --- vỏ sau 90/80-14 TT, vỏ dùng ruột Yamaha: Mio, Luvias.....

Giá vỏ trước: 260,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 360,000 VNĐ
Gắn miễn phí