Nhông dĩa Recto

DĨA RECTO 30T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
DĨA RECTO 30T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
Giá: 370,000 đ (520x30T LA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 32T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
DĨA RECTO 32T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
Giá: 380,000 đ (520x32T LA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 33T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
DĨA RECTO 33T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
Giá: 400,000 đ (520x33T LA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 38T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
DĨA RECTO 38T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
Giá: 430,000 đ (520x38T LA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 39T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
DĨA RECTO 39T HONDA REBEL 250 / CUSTOM LA 250 / CB250 NIGHTHAWK
Giá: 450,000 đ (520x39T LA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 43T KAWASAKI Z900 / Z900RS / Z1000
DĨA RECTO 43T KAWASAKI Z900 / Z900RS / Z1000
Giá: 1,000,000 đ (525x43T Z1000)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 45T KAWASAKI Z800
DĨA RECTO 45T KAWASAKI Z800
Giá: 1,050,000 đ (520x45T Z800)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 43T KAWASAKI NINJA 250 / NINJA 300 / NINJA 400 / Z300 / Z400 / YAMAHA R3 / MT03
DĨA RECTO 43T KAWASAKI NINJA 250 / NINJA 300 / NINJA 400 / Z300 / Z400 / YAMAHA R3 / MT03
Giá: 850,000 đ (520x43T R3)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 42T KAWASAKI NINJA 250 / NINJA 300 / NINJA 400 / Z300 / Z400 / YAMAHA R3 / MT03
DĨA RECTO 42T KAWASAKI NINJA 250 / NINJA 300 / NINJA 400 / Z300 / Z400 / YAMAHA R3 / MT03
Giá: 800,000 đ (520x42T Z300)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 42T KTM DUKE 200 / RC 200 / HUSQVARNA SVARTPILEN 200
DĨA RECTO 42T KTM DUKE 200 / RC 200 / HUSQVARNA SVARTPILEN 200
Giá: 750,000 đ (520x42T DUKE 200)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 42T HONDA CB650R / CBR650R / CB650F / CBR650F
DĨA RECTO 42T HONDA CB650R / CBR650R / CB650F / CBR650F
Giá: 950,000 đ (525x42T CBR650)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 41T HONDA CBR500R / CB500X / CB500F
DĨA RECTO 41T HONDA CBR500R / CB500X / CB500F
Giá: 900,000 đ (520x41T CBR500R)
Thay miễn phí