Xe số

INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17
Thông số:

MBR110 vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17
INOUE (IRC) MBR110 vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17
Thông số:

MBR110 vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17

Giá vỏ trước: 550,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) Vỏ trước 90/80-17 NF66 - vỏ sau 120/70-17 NR83
INOUE (IRC) Vỏ trước 90/80-17 NF66 - vỏ sau 120/70-17 NR83
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 NF66 - vỏ sau 120/70-17 NR66

Giá vỏ trước: 490,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 830,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE (IRC) MBR110  Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
INOUE (IRC) MBR110 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái Lan Premium Series NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
INOUE(IRC) Thái Lan Premium Series NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL, Vỏ không ruột xe exciter 135, Axelo, X-bike, Raider...

Giá vỏ trước: 450,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 570,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 100/70-17 TL , vỏ xe không ruột Exciter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 80/90-17 TL
INOUE(IRC) NR82 Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL vỏ sau 80/90-17 TL - vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 460,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF67 Vỏ trước 70/90-17 TL--- vỏ sau 120/70-17 TL
INOUE(IRC) NF67 Vỏ trước 70/90-17 TL--- vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL--- vỏ sau 120/70-17 TL vỏ không ruột exciter 150.

Giá vỏ trước: 430,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 830,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF26-NR30 Vỏ trước 2.25-17 TT vỏ sau 2.50-17 TT
INOUE(IRC) NF26-NR30 Vỏ trước 2.25-17 TT vỏ sau 2.50-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.25-17 TT vỏ sau 2.50-17 TT, vỏ dùng ruột xe Dream, Wave, Cub, 67, MaxII....

Giá vỏ trước: 210,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 265,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF3-NR6 Vỏ trước 2.25-17 TT - vỏ sau 2.50-17 TT
INOUE(IRC) NF3-NR6 Vỏ trước 2.25-17 TT - vỏ sau 2.50-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.25-17 TT- vỏ sau 2.50-17 TT - vỏ dùng ruột xe Dream, Wave, Cub, 67, MaxII....

Giá vỏ trước: 195,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 250,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR69 Vỏ trước 70/100-17 TT - vỏ sau 80/90-17 TT
INOUE(IRC) NR69 Vỏ trước 70/100-17 TT - vỏ sau 80/90-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 70/100-17 TT - vỏ sau 80/90-17 TT, vỏ dùng ruột Future, Wave, Jupiter,......

Giá vỏ trước: 270,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 330,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NR53 Vỏ trước 70/90-17 TT - vỏ sau 80/90-17 TT
INOUE(IRC) NR53 Vỏ trước 70/90-17 TT - vỏ sau 80/90-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TT --- vỏ sau 80/90-17 TT, vỏ dùng ruột Dream, Wave, Jupiter,......

Giá vỏ trước: 280,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 340,000 VNĐ
Gắn miễn phí