Vỏ xe DURO

DURO HF918 140/70-17 TL
DURO HF918 140/70-17 TL
Thông số:

140/70-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 130/70-17 TL
DURO HF918 130/70-17 TL
Thông số:

130/70-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 770,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 120/70-17 TL
DURO HF918 120/70-17 TL
Thông số:

120/70-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 110/70-17 TL
DURO HF918 110/70-17 TL
Thông số:

110/70-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 630,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 100/80-17 TL
DURO HF918 100/80-17 TL
Thông số:

100/80-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 650,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 80/90-17 TL
DURO HF918 80/90-17 TL
Thông số:

80/90-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 70/90-17 TL
DURO HF918 70/90-17 TL
Thông số:

70/90-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 370,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 120/80-16 TL
DURO HF918 120/80-16 TL
Thông số:

120/80-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 780,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 100/80-16 TL
DURO HF918 100/80-16 TL
Thông số:

100/80-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 90/90-16 TL
DURO HF918 90/90-16 TL
Thông số:

90/90-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 460,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 80/90-16 TL
DURO HF918 80/90-16 TL
Thông số:

80/90-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 400,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 70/90-16 TL
DURO HF918 70/90-16 TL
Thông số:

70/90-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 360,000 VNĐ
Gắn miễn phí