Vỏ xe Duro

DURO vỏ trước 80/90-15 TL - vỏ sau 100/80-14 TL
DURO vỏ trước 80/90-15 TL - vỏ sau 100/80-14 TL
Thông số:

vỏ trước 80/90-15 TL - vỏ sau 100/80-14 TL

Giá vỏ trước: 440,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL--vỏ xe không ruột Honda CBR 150 và Yamaha FZ150......

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL--vỏ xe không ruột Honda CBR 150 và Yamaha FZ150......

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 770,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918-DM1092 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DURO HF918-DM1092 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL--vỏ xe không ruột Yamaha FZ150......

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 100/80-14 TL
DURO HF918 Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 100/80-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 100/80-14 TL. vỏ không ruột xe Air Blade, AB, Vision, Click, Vario, Sky drive, Joyride.....

Giá vỏ trước: 400,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 80/90-16 TL - vỏ sau 100/90-14 TL
DURO HF918 Vỏ trước 80/90-16 TL - vỏ sau 100/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-16 TL vỏ sau 100/90-14 TL- vỏ không ruột cho xe Honda xe SH Mode....

Giá vỏ trước: 400,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL.
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL.
Thông số:

Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 90/90-14 TL..vỏ Duro xe Yamaha Mio, Luvias....

Giá vỏ trước: 350,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 450,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 80/90-14 TL
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 80/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-14 TL -- vỏ sau 80/90-14 TL. vỏ Duro xe Yamaha Mio, Luvias.

Giá vỏ trước: 350,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 400,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL, vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 370,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-16 TL -- vỏ sau 90/90-16 TL
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-16 TL -- vỏ sau 90/90-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-16 TL -- vỏ sau 90/90-16 TL - vỏ không ruột cho xe Nouvo, Hayate....

Giá vỏ trước: 360,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 460,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-16 TL - vỏ sau 80/90-16 TL
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-16 TL - vỏ sau 80/90-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-16 TL - vỏ sau 80/90-16 TL , vỏ không ruột xe Nouvo, Hayate....

Giá vỏ trước: 360,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 400,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-16 TL - vỏ sau 100/80-16 TL
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-16 TL - vỏ sau 100/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-16 TL - vỏ sau 100/80-16 TL , vỏ không ruột xe Yamaha Nouvo IV/V/sx.

Giá vỏ trước: 360,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí