xe ga

PIRELLI DIABLO SCOOTER 80/90-14 TL
PIRELLI DIABLO SCOOTER 80/90-14 TL
Thông số:

80/90-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO SCOOTER 90/90-14 TL
PIRELLI DIABLO SCOOTER 90/90-14 TL
Thông số:

90/90-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 520,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 110/80-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 110/80-14 TL
Thông số:

110/80-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,000,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 140/70-14 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 140/70-14 TL
Thông số:

140/70-14 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 100/80-16 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 100/80-16 TL
Thông số:

100/80-16 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 120/80-16 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 120/80-16 TL
Thông số:

120/80-16 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 950,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 110/70-16 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 110/70-16 TL
Thông số:

110/70-16 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,000,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL SCOOTER 130/70-16 TL
PIRELLI ANGEL SCOOTER 130/70-16 TL
Thông số:

130/70-16 TL (vỏ xe không sử dụng ruột)

Giá: 1,600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER 120/70-12 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER 120/70-12 TL
Thông số:

120/70-12 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI SL 38 UNICO 110/70-11 TL
PIRELLI SL 38 UNICO 110/70-11 TL
Thông số:

110/70-11 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 560,000 VNĐ
Gắn miễn phí