NHÔNG SÊN DĨA

NHÔNG DĨA RK NHÔNG 14T DĨA 48T R15 V3 / R15 V4 / R15M / XSR 155 / FZ 155 / VIXION 155
NHÔNG DĨA RK NHÔNG 14T DĨA 48T R15 V3 / R15 V4 / R15M / XSR 155 / FZ 155 / VIXION 155
Giá: 500,000 đ (428x14T-48T R15V3)
Thay miễn phí
NHÔNG DĨA RK NHÔNG 15T DĨA 47T CB150R NEO SPORT / CB150R EXMOTION / CB150R THE STREETSTER / CBR150R 2019 +
NHÔNG DĨA RK NHÔNG 15T DĨA 47T CB150R NEO SPORT / CB150R EXMOTION / CB150R THE STREETSTER / CBR150R 2019 +
Giá: 500,000 đ (428x15T-47T CB150R)
Thay miễn phí
NHÔNG DĨA RK NHÔNG 14T DĨA 46T BRIXTON BX 125 / BRIXTON BX 150 CLASSIC SCRAMBLER CAFE RACER LIMITED
NHÔNG DĨA RK NHÔNG 14T DĨA 46T BRIXTON BX 125 / BRIXTON BX 150 CLASSIC SCRAMBLER CAFE RACER LIMITED
Giá: 500,000 đ (428x14T-46T BX150)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 35T KAWASAKI W175
DĨA RECTO 35T KAWASAKI W175
Giá: 220,000 đ (428x35T W175)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 37T BENELLI TNT 125
DĨA RECTO 37T BENELLI TNT 125
Giá: 220,000 đ (428x37T BENELLI 125)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 34T GD110 / SMASH / XBIKE / VIVA XĂNG CƠ
DĨA RECTO 34T GD110 / SMASH / XBIKE / VIVA XĂNG CƠ
Giá: 200,000 đ (428x34T VIVA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 35T GD110 / SMASH / XBIKE / VIVA XĂNG CƠ
DĨA RECTO 35T GD110 / SMASH / XBIKE / VIVA XĂNG CƠ
Giá: 200,000 đ (428x35T VIVA)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 36T GD110 / SMASH / XBIKE / VIVA XĂNG CƠ
DĨA RECTO 36T GD110 / SMASH / XBIKE / VIVA XĂNG CƠ
Giá: 210,000 đ (428x36T SMASH)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 43T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
DĨA RECTO 43T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
Giá: 260,000 đ (428x43T BRIXTON)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 44T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
DĨA RECTO 44T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
Giá: 260,000 đ (428x44T BRIXTON)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 45T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
DĨA RECTO 45T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
Giá: 270,000 đ (428x45T BRIXTON)
Thay miễn phí
DĨA RECTO 46T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
DĨA RECTO 46T EN125 / EN150 / GN125 / HJ125 / BENELLI 150 / THUNDER 150
Giá: 270,000 đ (428x46T BRIXTON)
Thay miễn phí