NHÔNG SÊN DĨA

DĨA HODAKA 42T CHO EXCITER 150
DĨA HODAKA 42T CHO EXCITER 150
Giá: 230,000 đ (42T EXCITER 150)
Gắn miễn phí
DĨA HODAKA 43T CHO EXCITER 150
DĨA HODAKA 43T CHO EXCITER 150
Giá: 240,000 đ (43T EXCITER 150)
Gắn miễn phí
DĨA HODAKA 38T CHO EXCITER 135
DĨA HODAKA 38T CHO EXCITER 135
Giá: 180,000 đ (38T EXCITER 135)
Gắn miễn phí
DĨA HODAKA 39T CHO EXCITER 135
DĨA HODAKA 39T CHO EXCITER 135
Giá: 200,000 đ (39T EXCITER 135)
Gắn miễn phí
DĨA HODAKA 36T CHO FUTURE / WAVE RS
DĨA HODAKA 36T CHO FUTURE / WAVE RS
Giá: 190,000 đ (36T FUTURE WAVE RS)
Gắn miễn phí
DĨA HODAKA 36T CHO DREAM / WAVE ALPHA
DĨA HODAKA 36T CHO DREAM / WAVE ALPHA
Giá: 170,000 đ (36T DREAM WAVE ALPHA)
Gắn miễn phí
DĨA HODAKA 44T CHO WINNER
DĨA HODAKA 44T CHO WINNER
Giá: 250,000 đ (44T WINNER)
Gắn miễn phí
NHÔNG HODAKA 14T CHO EXCITER 150
NHÔNG HODAKA 14T CHO EXCITER 150
Giá: 70,000 đ (14T EXCITER 150)
Gắn miễn phí
NHÔNG HODAKA 14T CHO EXCITER 135
NHÔNG HODAKA 14T CHO EXCITER 135
Giá: 70,000 đ (14T EXCITER 135)
Gắn miễn phí
NHÔNG HODAKA 14T CHO DREAM / WAVE / FUTURE
NHÔNG HODAKA 14T CHO DREAM / WAVE / FUTURE
Giá: 70,000 đ (14T DREAM WAVE FUTURE)
Gắn miễn phí
NHÔNG HODAKA 15T CHO WINNER
NHÔNG HODAKA 15T CHO WINNER
Giá: 70,000 đ (15T WINNER)
Gắn miễn phí
SÊN DID 428D 9 LY 106 MẮT (ĐEN)
SÊN DID 428D 9 LY 106 MẮT (ĐEN)
Giá: 230,000 đ (MADE IN JAPAN 428Dx106RB 9 Ly Đen)
Gắn miễn phí