NHÔNG SÊN DĨA

NHÔNG SÊN DĨA DID HDS EXCITER 150, FZ 150
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS EXCITER 150, FZ 150
Thông số:

EXCITER 150, FZ 150 428HDSx122L - 14Tx42T 10 ly

Giá: 450,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS EXCITER 135 GOLD
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS EXCITER 135 GOLD
Thông số:

EXCITER 135 (2011- 2014) 428HDSx114L - 14Tx38T 10 ly Gold

Giá: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS EXCITER 135
NHÔNG SÊN DĨA DID HDS EXCITER 135
Thông số:

EXCITER 135 (2011- 2014) 428HDSx114L - 14Tx38T 10 ly

Giá: 410,000 VNĐ
Gắn miễn phí