Xe số

MAXXIS 3D 110/70-17 TL
MAXXIS 3D 110/70-17 TL
Thông số:

110/70-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D 100/70-17 TL
MAXXIS 3D 100/70-17 TL
Thông số:

100/70-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 540,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D 80/90-17 TL
MAXXIS 3D 80/90-17 TL
Thông số:

80/90-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS MX6002 80/90-17 TL
MAXXIS MX6002 80/90-17 TL
Thông số:

80/90-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D 70/90-17 TL
MAXXIS 3D 70/90-17 TL
Thông số:

70/90-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 330,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS MX6002 70/90-17 TL
MAXXIS MX6002 70/90-17 TL
Thông số:

70/90-17 TL (vỏ không ruột)

Giá: 330,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D 2.75-17 TT
MAXXIS 3D 2.75-17 TT
Thông số:

2.75-17 TT (vỏ sử dụng ruột)

Giá: 320,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D 2.50-17 TT
MAXXIS 3D 2.50-17 TT
Thông số:

2.50-17 TT (vỏ sử dụng ruột)

Giá: 260,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D 2.25-17 TT
MAXXIS 3D 2.25-17 TT
Thông số:

2.25-17 TT (vỏ sử dụng ruột)

Giá: 210,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS MAV6 80/90-14 TL
MAXXIS MAV6 80/90-14 TL
Thông số:

80/90-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí