Xe số

MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 110/70-17 TL
MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 110/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL,, vỏ sau 110/70-17 TL ---vỏ xe không ruột Future, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike......

Giá vỏ trước: 330,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL - vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike......

Giá vỏ trước: 330,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL
MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL,, vỏ sau 100/70-17 TL ---vỏ xe không ruột Future, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike......

Giá vỏ trước: 330,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 540,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 6002(MỚI) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
MAXXIS 6002(MỚI) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL ,,, vỏ sau 80/90-17 TL..vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, Raider....

Giá vỏ trước: 330,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 380,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL
MAXXIS 3D Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL - vỏ sau 90/90-14 TL. vỏ không ruột xe Air Blade, AB, Vision, Click, Vario, Sky drive, Joyride ....

Giá vỏ trước: 390,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D Vỏ trước 2.25-17 TT, vỏ sau 2.50-17 TT
MAXXIS 3D Vỏ trước 2.25-17 TT, vỏ sau 2.50-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.25-17 TT, vỏ sau 2.50-17 TT. vỏ dùng ruột Dream, Wave, Cub, Max II....

Giá vỏ trước: 210,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 260,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT
MAXXIS 3D Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT vỏ dùng ruột xe Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike.....

Giá vỏ trước: 260,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 320,000 VNĐ
Gắn miễn phí