Xe ga

IRC SCT006 100/80-14 TL - SCT007 120/70-14
IRC SCT006 100/80-14 TL - SCT007 120/70-14
Thông số:

Vỏ Trước 100/80-14 TL - Vỏ Sau 120/70-14 TL

Giá vỏ trước: 550,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 670,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC  Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL
IRC Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/80-14 TL - vỏ sau 140/70-14 TL. vỏ theo xe NVX

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 870,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) THÁI Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
INOUE(IRC) THÁI Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL, vỏ sau 90/90-14 TL , vỏ không ruột xe Airblade, AB, Vision, Click, Vario, Address...

Giá vỏ trước: 440,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 490,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái  Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL. vỏ không ruột xe SH, Shark....

Giá vỏ trước: 950,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,050,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) 530F/530R Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
INOUE(IRC) 530F/530R Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-16 TL vỏ sau 120/80-16 TL. vỏ không ruột xe SH, Shark....

Giá vỏ trước: 740,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 840,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 110/90-13 TL
INOUE(IRC) Thái Vỏ trước 110/90-13 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/90-13 TL vỏ sau 130/70-13 TL, vỏ không ruột xe Honda @, PS, Dylan.

Giá vỏ trước: 880,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 900,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) NF66/NR83 Vỏ trước 80/90-14 TL vỏ sau 90/90-14 TL
INOUE(IRC) NF66/NR83 Vỏ trước 80/90-14 TL vỏ sau 90/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-14 TL vỏ sau 90/90-14 TL, vỏ không ruột xe Air Blade, AB, Click, Vision, Vario, Passing, Sky Drive....

Giá vỏ trước: 390,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 430,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) Vỏ trước 70/90-16 TL vỏ sau 80/90-16 TL
INOUE(IRC) Vỏ trước 70/90-16 TL vỏ sau 80/90-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-16 TL vỏ sau 80/90-16 TL, vỏ không ruột Nouvo I - II - III, Hayate....

Giá vỏ trước: 340,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 390,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) MB520  100/90-10 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
INOUE(IRC) MB520 100/90-10 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

100/90-10 TL, vỏ sau 100/90-10 TL vỏ không ruột Attila, Esky, @Stream, Spacy Nhật...

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) 560F/560R Vỏ trước 80/90-16 TL vỏ sau 100/90-14 TL
INOUE(IRC) 560F/560R Vỏ trước 80/90-16 TL vỏ sau 100/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-16 TL vỏ sau 100/90-14 TL vỏ không ruột xe Honda SH Mode.

Giá vỏ trước: 380,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 540,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) 560F/560R  Vỏ trước 90/90-14 TL vỏ sau 100/90-14 TL
INOUE(IRC) 560F/560R Vỏ trước 90/90-14 TL vỏ sau 100/90-14 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-14 TL vỏ sau 100/90-14 TL vỏ không ruột xe Honda pcx.

Giá vỏ trước: 430,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 540,000 VNĐ
Gắn miễn phí
INOUE(IRC) 520F/520R Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
INOUE(IRC) 520F/520R Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL - vỏ xe không ruột cho Honda Lead, SCR, Spacy VN....

Giá vỏ trước: 400,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí