Vỏ xe MICHELIN

MICHELIN CITY GRIP PRO 100/80-17 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 100/80-17 TL/TT
Thông số:

100/80-17 TL/TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 90/80-17 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 90/80-17 TL/TT
Thông số:

90/80-17 TL/TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 640,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-17 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-17 TL/TT
Thông số:

80/90-17 TL/TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 620,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-17 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-17 TL/TT
Thông số:

70/90-17 TL/TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 110/80-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 110/80-14 TL/TT
Thông số:

110/80-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 720,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 90/90-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 90/90-14 TL/TT
Thông số:

90/90-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 80/90-14 TL/TT
Thông số:

80/90-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 530,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-14 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP PRO 70/90-14 TL/TT
Thông số:

70/90-14 TL/TT (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 490,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY PRO 80/90-17 TT
MICHELIN CITY PRO 80/90-17 TT
Thông số:

80/90-17 TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 580,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY PRO 70/90-17 TT
MICHELIN CITY PRO 70/90-17 TT
Thông số:

70/90-17 TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY PRO 60/90-17 TT
MICHELIN CITY PRO 60/90-17 TT
Thông số:

60/90-17 TT  (MADE IN THÁI LAN)

Giá: 440,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 130/70-16 TL/TT
MICHELIN CITY GRIP 130/70-16 TL/TT
Thông số:

130/70-16 TL/TT (MADE IN SERBIA)

Giá: 1,670,000 VNĐ
Gắn miễn phí