Xe ga

MICHELIN CITY GRIP 130/70-16 TL
MICHELIN CITY GRIP 130/70-16 TL
Thông số:

130/70-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,670,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 120/80-16 TL
MICHELIN CITY GRIP 120/80-16 TL
Thông số:

120/80-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 110/70-16 TL
MICHELIN CITY GRIP 110/70-16 TL
Thông số:

110/70-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,440,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 100/80-16 TL
MICHELIN CITY GRIP 100/80-16 TL
Thông số:

100/80-16 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 150/70-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 150/70-14 TL
Thông số:

150/70-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,950,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 140/70-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 140/70-14 TL
Thông số:

140/70-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 140/60-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 140/60-14 TL
Thông số:

140/60-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 120/70-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 120/70-14 TL
Thông số:

120/70-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 110/80-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 110/80-14 TL
Thông số:

110/80-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 970,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 100/80-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 100/80-14 TL
Thông số:

100/80-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 950,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 100/90-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 100/90-14 TL
Thông số:

100/90-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 950,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 90/90-14 TL
MICHELIN CITY GRIP 90/90-14 TL
Thông số:

 90/90-14 TL (vỏ không ruột)

Giá: 860,000 VNĐ
Gắn miễn phí