Vỏ xe Maxxis

MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-16 TL, vỏ sau 80/90-16 TL
MAXXIS 3D Vỏ trước 70/90-16 TL, vỏ sau 80/90-16 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-16 TL, vỏ sau 80/90-16 TL. vỏ không ruột xe Hayate, Nouvo.....

Giá vỏ trước: 340,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 410,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS 3D Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT
MAXXIS 3D Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT
Thông số:

Vỏ trước 2.50-17 TT, vỏ sau 2.75-17 TT vỏ dùng ruột xe Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike.....

Giá vỏ trước: 260,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 320,000 VNĐ
Gắn miễn phí