VỎ XE VESPA GTS

DUNLOP D604 Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
DUNLOP D604 Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL 

Giá vỏ trước: 690,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 820,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SCOOTER Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL

Giá vỏ trước: 800,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA E501 TL Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
YOKOHAMA E501 TL Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 540,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP 120/70-12 TL - 130/70-12 TL
MICHELIN CITY GRIP 120/70-12 TL - 130/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL - Vỏ sau 130/70-12 TL 

Giá vỏ trước: 1,100,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,300,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP SCOOTSMART Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
DUNLOP SCOOTSMART Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL
Thông số:

Vỏ trước 120/70-12 TL - vỏ sau 130/70-12 TL

Giá vỏ trước: 720,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 830,000 VNĐ
Gắn miễn phí