VỎ XE PRIMAVERA

MICHELIN CITY GRIP 110/70-11 TL - 120/70-11 TL
MICHELIN CITY GRIP 110/70-11 TL - 120/70-11 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/70-11 TL - Vỏ sau 120/70-11 TL. 

Giá vỏ trước: 700,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 950,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MAXXIS M6017 110/70 11 TL - 120/70 11 TL
MAXXIS M6017 110/70 11 TL - 120/70 11 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/70 11 TL - Vỏ sau 120/70 11 TL

Giá vỏ trước: 560,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 680,000 VNĐ
Gắn miễn phí