VỎ XE FZ150I

PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 120/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 120/70-17 TL
Thông số:

120/70-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 140/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 140/70-17 TL
Thông số:

140/70-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902-D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP TT902-D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL, vỏ xe Yamaha FZ150, Winner.....

Giá vỏ trước: 510,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL--vỏ xe không ruột Honda CBR 150 và Yamaha FZ150......

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DURO HF918 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL--vỏ xe không ruột Honda CBR 150 và Yamaha FZ150......

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 770,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918-DM1092 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DURO HF918-DM1092 Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 100/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL--vỏ xe không ruột Yamaha FZ150......

Giá vỏ trước: 650,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO DM1092-HF918 Vỏ trước 110/70-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DURO DM1092-HF918 Vỏ trước 110/70-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 110/70-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL--vỏ xe không ruột Honda CBR 150 và Yamaha FZ150, TFX150......

Giá vỏ trước: 630,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 770,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 110/70-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL.
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 110/70-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL.
Thông số:

110/70-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150 và CBR150.....

Giá vỏ trước: 960,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,300,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 110/70-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 110/70-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 110/70-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150 và CBR150.....

Giá vỏ trước: 960,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150.....

Giá vỏ trước: 920,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,300,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 100/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150.....

Giá vỏ trước: 920,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150.....

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,300,000 VNĐ
Gắn miễn phí