VỎ XE FX - XIPO

INOUE (IRC) MBR110  Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
INOUE (IRC) MBR110 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/70-17 TL

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 440,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 70/90-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 70/90-17 TL
Thông số:

70/90-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 540,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 90/80-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 90/80-17 TL
Thông số:

90/80-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 840,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL vỏ không ruột xe Future, sonic, wave, jupiter, exciter, x-bike, axelo, raider...

Giá vỏ trước: 480,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 600,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
DUNLOP TT902 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 80/90-17 TL vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike.....

Giá vỏ trước: 460,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 490,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/90-17 TL
DUNLOP TT902 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/90-17 TL vỏ xe không ruột Future, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike.....

Giá vỏ trước: 460,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 520,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
DUNLOP TT902 Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL vỏ xe không ruột Future, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike.....

Giá vỏ trước: 460,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 510,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
DURO HF918 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL, vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 370,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 100/70-17 TL. vỏ xe không ruột Exciter, Axelo, X-bike....

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 550,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
MICHELIN PILOT STREET Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 90/80-17 TL--vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, Raider....

Giá vỏ trước: 570,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 750,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
MICHELIN PILOT STREET Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 80/90-17 TL.vỏ xe không ruột Future, Wave, Exciter, Jupiter, Axelo, Raider....

Giá vỏ trước: 570,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 720,000 VNĐ
Gắn miễn phí