VỎ XE EXCITER 150

PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT. 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT. 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 540,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 2. 80/90-17 TL - 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 2. 80/90-17 TL - 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-17 TL - Vỏ sau 130/70-17 TL

Giá vỏ trước: 815,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,385,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC MBR110 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
IRC MBR110 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 540,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC MBR110 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
IRC MBR110 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 410,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 780,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - Vỏ sau 140/70-17 TL

Giá vỏ trước: 480,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,240,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - Vỏ sau 130/70-17 TL

Giá vỏ trước: 480,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,150,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 480,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,100,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 80/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 80/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL

Giá vỏ trước: 490,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 850,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 500,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-17 TL Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 720,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,050,000 VNĐ
Gắn miễn phí