VỎ XE EXCITER 150

MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-17 TL - 120/60B17 TL
MICHELIN PILOT STREET 2 70/90-17 TL - 120/60B17 TL
Vỏ trước: 590,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,280,000 đ (120/60B17 TL)
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT. 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT. 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 580,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,420,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 2. 80/90-17 TL - 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 2. 80/90-17 TL - 130/70-17 TL
Vỏ trước: 790,000 đ (80/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,350,000 đ (130/70-17 TL)
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA (s800) Vỏ trước 70/90-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Vỏ trước: 420,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 800,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 140/70-17 TL
Vỏ trước: 480,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,350,000 đ (140/70-17 TL)
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Vỏ trước: 480,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,270,000 đ (130/70-17 TL)
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Vỏ trước: 480,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,180,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 80/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 80/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Vỏ trước: 490,000 đ (80/90-17 TL)
Vỏ sau: 850,000 đ (130/70-17 TL)
Gắn miễn phí
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 130/70-17 TL
Vỏ trước: 500,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 850,000 đ (130/70-17 TL)
Gắn miễn phí
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP D102 Vỏ trước 70/90-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Vỏ trước: 500,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 800,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 720,000 đ (80/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,100,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 70/90-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 570,000 đ (70/90-17 TL)
Vỏ sau: 1,100,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí