VỎ XE EXCITER 150 2018

DURO HF918 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
DURO HF918 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 480,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 720,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 2. 90/80-17 TL - 120/60B17 TL
MICHELIN PILOT STREET 2. 90/80-17 TL - 120/60B17 TL
Vỏ trước: 820,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,280,000 đ (120/60B17 TL)
Gắn miễn phí
DURO HF918 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
DURO HF918 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 440,000 đ (80/90-17 TL)
Vỏ sau: 720,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA S800 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA S800 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 450,000 đ (80/90-17 TL)
Vỏ sau: 800,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Vỏ trước: 700,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,180,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Vỏ trước: 890,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,420,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 2. 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 2. 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
Vỏ trước: 820,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,350,000 đ (130/70-17 TL)
Gắn miễn phí
IRC NF66 90/80-17 TL - NR83 120/70-17 TL
IRC NF66 90/80-17 TL - NR83 120/70-17 TL
Vỏ trước: 490,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 830,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Vỏ trước: 510,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 800,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 140/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 140/70-17 TL
Vỏ trước: 750,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,300,000 đ (140/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
Vỏ trước: 750,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,100,000 đ (120/70-17 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
Vỏ trước: 750,000 đ (90/80-17 TL)
Vỏ sau: 1,200,000 đ (130/70-17 TL)
Gắn miễn phí