VỎ XE EXCITER 150 2018

PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 90/80-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 90/80-17 TL
Thông số:

90/80-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 840,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 120/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 120/70-17 TL
Thông số:

120/70-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 130/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 130/70-17 TL
Thông số:

130/70-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,460,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 140/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT 140/70-17 TL
Thông số:

140/70-17 TL (vỏ không sử dụng ruột)

Giá: 1,500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902-D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP TT902-D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL, vỏ xe Yamaha FZ150, Winner.....

Giá vỏ trước: 510,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 140/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150.....

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,300,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL. vỏ không ruột WINNER 150, FZ150.....

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,050,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL. vỏ không ruột FZ150, Winner, GSX150.....

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902-K505F Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP TT902-K505F Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL, vỏ xe Yamaha FZ150, Winner.....

Giá vỏ trước: 510,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 760,000 VNĐ
Gắn miễn phí