VỎ XE EXCITER 150 2018

DURO HF918 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
DURO HF918 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 420,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 700,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA NINJA S800 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
YOKOHAMA NINJA S800 80/90-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 80/90-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 440,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 780,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI ANGEL CITY Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
PIRELLI ANGEL CITY Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 690,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,100,000 VNĐ
Gắn miễn phí
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT Vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 840,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,350,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 2. 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 2. 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - Vỏ sau 130/70-17 TL

Giá vỏ trước: 850,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,385,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC MBR110 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
IRC MBR110 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 550,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 930,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC NF66 90/80-17 TL - NR83 120/70-17 TL
IRC NF66 90/80-17 TL - NR83 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 490,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 830,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
DUNLOP TT902 - D102 Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 510,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 800,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 140/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 140/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - Vỏ sau 140/70-17 TL.

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,300,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 120/70-17 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/80-17 TL - Vỏ sau 120/70-17 TL

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,050,000 VNĐ
Gắn miễn phí
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
MICHELIN PILOT STREET 90/80-17 TL - 130/70-17 TL
Thông số:

vỏ trước 90/80-17 TL, vỏ sau 130/70-17 TL

Giá vỏ trước: 750,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 1,200,000 VNĐ
Gắn miễn phí