VỎ XE ACRUZO

MICHELIN CITY GRIP  90/90-12 TL - 100/90-10 TL
MICHELIN CITY GRIP 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
Thông số:

 Vỏ trước 90/90-12 TL - Vỏ sau 100/90-10 TL

Giá vỏ trước: 640,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 650,000 VNĐ
Gắn miễn phí
YOKOHAMA E500 - E501 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
YOKOHAMA E500 - E501 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL vỏ không ruột xe Lead, SCR, Spacy VN, Acruzo....

Giá vỏ trước: 380,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 390,000 VNĐ
Gắn miễn phí
DUNLOP D307 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
DUNLOP D307 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL 

Giá vỏ trước: 540,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 500,000 VNĐ
Gắn miễn phí
IRC MB48 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
IRC MB48 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL - Vỏ sau 100/90-10 TL 

Giá vỏ trước: 400,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 420,000 VNĐ
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
Thông số:

Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL. vỏ không ruột cho xe Honda Lead, SCR, Spacy VN.

Giá vỏ trước: 380,000 VNĐ
Giá vỏ sau: 410,000 VNĐ
Gắn miễn phí