VỎ XE ACRUZO

IRC MB520 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
IRC MB520 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
Vỏ trước: 400,000 đ (90/90-12 TL)
Vỏ sau: 420,000 đ (100/90-10 TL)
Gắn miễn phí
MICHELIN CITY GRIP  90/90-12 TL - 100/90-10 TL
MICHELIN CITY GRIP 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
Vỏ trước: 640,000 đ (90/90-12 TL)
Vỏ sau: 650,000 đ (100/90-10 TL)
Gắn miễn phí
YOKOHAMA E500 - E501 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
YOKOHAMA E500 - E501 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
Vỏ trước: 400,000 đ (90/90-12 TL)
Vỏ sau: 420,000 đ (100/90-10 TL)
Gắn miễn phí
DUNLOP D307 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
DUNLOP D307 Vỏ trước 90/90-12 TL, vỏ sau 100/90-10 TL
Vỏ trước: 540,000 đ (90/90-12 TL,)
Vỏ sau: 500,000 đ (100/90-10 TL)
Gắn miễn phí
IRC MB48 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
IRC MB48 90/90-12 TL - 100/90-10 TL
Vỏ trước: 400,000 đ (90/90-12 TL)
Vỏ sau: 420,000 đ (100/90-10 TL)
Gắn miễn phí
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
CHENG SHIN C922 Vỏ trước 90/90-12 TL - vỏ sau 100/90-10 TL
Vỏ trước: 400,000 đ (90/90-12 TL)
Vỏ sau: 420,000 đ (100/90-10 TL)
Gắn miễn phí