BỐ THẮNG XE YAMAHA

BỐ THẮNG NVX
BỐ THẮNG GRANDE
BỐ THẮNG FREEGO
BỐ THẮNG NOZZA
BỐ THẮNG NOUVO LX / NOUVO SX / NOUVO 1 2 3
BỐ THẮNG JANUS
BỐ THẮNG ACRUZO
BỐ THẮNG LATTE
BỐ THẮNG LUVIAS / MIO
BỐ THẮNG NMX 155 / NMAX 155
BỐ THẮNG EXCITER 150 / EXCITER 155
BỐ THẮNG EXCITER 135
BỐ THẮNG SIRIUS FI / SIRIUS RC / SIRIUS RL / SIRIUS R
BỐ THẮNG JUPITER FI / JUPITER GRAVITA / JUPITER RC / JUPITER V
BỐ THẮNG R15 V1 / R15 V2 / R15 V3 / R15 V4 / R15M
BỐ THẮNG XSR 155
BỐ THẮNG TFX 150
BỐ THẮNG FZ 150 / FZ 155 / VIXION 155 / FZ S / FZ 16