Dầu nhớt

Liqui Motorbike 10W40 Formula 800ML
Liqui Motorbike 10W40 Formula 800ML
Thông số:

10W40 - 800ML - API SL ; JASO MA2

Giá: 170,000 VNĐ
Gắn miễn phí
Chai xịt sên Liqui Moly Motorbike Chain-Lube  - 250ml
Chai xịt sên Liqui Moly Motorbike Chain-Lube - 250ml
Thông số:

Chai xịt sên Liqui Moly Motorbike Chain-Lube. Dung tích: 250ml

Giá: 180,000 VNĐ
Gắn miễn phí
Chai xịt sên Liqui Moly Kettenspray Motorbike - 400ml
Chai xịt sên Liqui Moly Kettenspray Motorbike - 400ml
Thông số:

Chai xịt sên Liqui Moly Kettenspray Motorbike. Dung tích: 400ml

Giá: 240,000 VNĐ
Gắn miễn phí
LIQUI SCOOTER 4T 10W-40 - 1 Lít
LIQUI SCOOTER 4T 10W-40 - 1 Lít
Thông số:

10W40 - 1 Lít - ACEA A3, API SG/SJ

Giá: 190,000 VNĐ
Gắn miễn phí
LIQUI 4T STREET 10W40 - 1 Lít
LIQUI 4T STREET 10W40 - 1 Lít
Thông số:

10W40 - 1 Lít - API SL ; JASO MA2

Giá: 210,000 VNĐ
Gắn miễn phí
LIQUI 4T SYNTH 5W-40 RACE – 1Lit
LIQUI 4T SYNTH 5W-40 RACE – 1Lit
Thông số:

 5W40 - 1Lít - ACEA A3; API SM; JASO MA2

Giá: 370,000 VNĐ
Gắn miễn phí
LIQUI STREET RACE 4T 10W-50 - 1 Lít
LIQUI STREET RACE 4T 10W-50 - 1 Lít
Thông số:

 10W50 - 1 Lít . API SL ; JASO MA2

Giá: 270,000 VNĐ
Gắn miễn phí
Shell Advance AX7 10W40 - 800ml
Shell Advance AX7 10W40 - 800ml
Thông số:

10W40 - 0,8ML

Giá: 100,000 VNĐ
Gắn miễn phí
Shell Advance AX3 20W50  - 800ml
Shell Advance AX3 20W50 - 800ml
Thông số:

20W50 - 800ml

Giá: 80,000 VNĐ
Gắn miễn phí