Elig

BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-P09 XE FLY 125, LIBERTY 125, VESPA SPRINT
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-P09 XE FLY 125, LIBERTY 125, VESPA SPRINT
Thông số:

FLY 125 - LIBERTY 125 - VESPA SPRINT

Giá: 160,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H12 XE EXCEL II
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H12 XE EXCEL II
Thông số:

EXCEL II

Giá: 80,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-P01 XE VESPA LX 125/150, ET 125/150, SFERA 125, ZIP 100/125
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-P01 XE VESPA LX 125/150, ET 125/150, SFERA 125, ZIP 100/125
Thông số:

VESPA LX 125/150, ET 125/150, SFERA 125, ZIP 100/125

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-S08 XE SUZUKI HAYATE
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-S08 XE SUZUKI HAYATE
Thông số:

SUZUKI HAYATE

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-S07 XE SUZUKI SMASH, VIVA
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-S07 XE SUZUKI SMASH, VIVA
Thông số:

SUZUKI SMASH, VIVA

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-Y15 XE YAMAHA NOUVO I/II, SIRIUS
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-Y15 XE YAMAHA NOUVO I/II, SIRIUS
Thông số:

YAMAHA NOUVO I/II, SIRIUS

Giá: 80,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-Y14B XE EXCITER, JUPITER FI GRAVITA, MIO, NOUVO, SIRIUS, TAURUS
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-Y14B XE EXCITER, JUPITER FI GRAVITA, MIO, NOUVO, SIRIUS, TAURUS
Thông số:

EXCITER, JUPITER FI GRAVITA, MIO, NOUVO, SIRIUS, TAURUS

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-Y14 XE EXCITER, JUPITER (MỚI), LUVIAS, MIO, NOUVO III/IV, NOZZA, SIRIUS
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-Y14 XE EXCITER, JUPITER (MỚI), LUVIAS, MIO, NOUVO III/IV, NOZZA, SIRIUS
Thông số:

EXCITER, JUPITER (MỚI), LUVIAS, MIO, NOUVO III/IV, NOZZA, SIRIUS

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H18 XE HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION, SH, PS, DYLAN
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H18 XE HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION, SH, PS, DYLAN
Thông số:

HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION, SH, PS, DYLAN

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H17 XE HONDA DREAM, WAVE, FUTURE
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H17 XE HONDA DREAM, WAVE, FUTURE
Thông số:

DREAM, WAVE, FUTURE

Giá: 70,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H04 XE ATTILA
BỐ THẮNG ĐÙM ELIG-H04 XE ATTILA
Thông số:

ATTILA

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐĨA ELIG-EM371 XE RAIDER FI, SATRIA (BỐ THẮNG TRƯỚC)
BỐ THẮNG ĐĨA ELIG-EM371 XE RAIDER FI, SATRIA (BỐ THẮNG TRƯỚC)
Thông số:

RAIDER FI - SATRIA (BỐ THẮNG TRƯỚC)

Giá: 80,000 VNĐ