Elig

BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE ET 125/150, SFERA 125, VESPA LX 125/150, ZIP 100/125
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE ET 125/150, SFERA 125, VESPA LX 125/150, ZIP 100/125
Thông số:

ET 125/150, SFERA 125, VESPA LX 125/150, ZIP 100/125

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE SUZUKI CC:125, HAYATE
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE SUZUKI CC:125, HAYATE
Thông số:

SUZUKI CC:125, HAYATE

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE SMASH, VIVA
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE SMASH, VIVA
Thông số:

SMASH, VIVA

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE YAMAHA CC:100, NOUVO I/II, SIRIUS
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE YAMAHA CC:100, NOUVO I/II, SIRIUS
Thông số:

YAMAHA CC:100, NOUVO I/II, SIRIUS

Giá: 80,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE EXCITER, JUPITER FI GRAVITA, MIO, NOUVO, SIRIUS, TAURUS
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE EXCITER, JUPITER FI GRAVITA, MIO, NOUVO, SIRIUS, TAURUS
Thông số:

EXCITER, JUPITER FI GRAVITA, MIO, NOUVO, SIRIUS, TAURUS

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE EXCITER, JUPITER (MỚI), LUVIAS, MIO, NOUVO III/IV, NOZZA, SIRIUS
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE EXCITER, JUPITER (MỚI), LUVIAS, MIO, NOUVO III/IV, NOZZA, SIRIUS
Thông số:

 EXCITER, JUPITER (MỚI), LUVIAS, MIO, NOUVO III/IV, NOZZA, SIRIUS

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE HONDA CC:110, AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION, SH, PS, DYLAN
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE HONDA CC:110, AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION, SH, PS, DYLAN
Thông số:

 HONDA CC:110, AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH MODE, VISION, SH, PS, DYLAN

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE HONDA CC:50/70/100/110/125, DREAM, WAVE, FUTURE
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE HONDA CC:50/70/100/110/125, DREAM, WAVE, FUTURE
Thông số:

HONDA CC:50/70/100/110/125, DREAM, WAVE, FUTURE

Giá: 70,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE ATTILA
BỐ THẮNG ĐÙM (PHANH CƠ) XE ATTILA
Thông số:

ATTILA

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐĨA (PHANH ĐĨA) XE WINNER 150
BỐ THẮNG ĐĨA (PHANH ĐĨA) XE WINNER 150
Thông số:

WINNER 150

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐĨA (PHANH ĐĨA) XE ET 125, ET 150, SFERA 125, VESPA LX 125, VESPA LX 150, ZIP 80 (2 THÌ), ZIP 100, ZIP 125
BỐ THẮNG ĐĨA (PHANH ĐĨA) XE ET 125, ET 150, SFERA 125, VESPA LX 125, VESPA LX 150, ZIP 80 (2 THÌ), ZIP 100, ZIP 125
Thông số:

 ET 125, ET 150, SFERA 125, VESPA LX 125, VESPA LX 150, ZIP 80 (2 THÌ), ZIP 100, ZIP 125

Giá: 90,000 VNĐ
BỐ THẮNG ĐĨA (PHANH ĐĨA) XE ATTILA, EXCEL II
BỐ THẮNG ĐĨA (PHANH ĐĨA) XE ATTILA, EXCEL II
Thông số:

ATTILA, EXCEL II

Giá: 90,000 VNĐ