Báo giá

BẢNG BÁO GIÁ
VỎ XE PHÚC THẢO

HÃNG
MÃ SẢN PHẨM GIÁ TIỀN
Lưu Ý: TT là vỏ sử dụng ruột - TL là vỏ không sử dụng ruột
Vỏ xe AirBlade 150
MICHELIN PILOT MOTO GP
90/80-14 TL 550.000 vnđ
100/80-14 TL 600.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
90/80-14 TL 550.000 vnđ
100/80-14 TL 750.000 vnđ
PIRELLI ANGEL SCOOTER
90/80-14 TL 500.000 vnđ
100/80-14 TL 630.000 vnđ
Vỏ xe AirBlade - Vision - Click - Vario 125 - Vario 150 (trước 2018) - Address - Skydrive
MICHELIN PILOT MOTO GP
90/80-14 TL (Vỏ Lớn) 550.000 vnđ
100/80-14 TL (Vỏ Lớn) 600.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET 2
80/90-14 TL 610.000 vnđ
90/90-14 TL 700.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET
80/90-14 TL 580.000 vnđ
90/90-14 TL 650.000 vnđ
MICHELIN CITY GRIP PRO
80/90-14 TL 530.000 vnđ
90/90-14 TL 600.000 vnđ
DUNLOP D307
80/90-14 TL 480.000 vnđ
90/90-14 TL 510.000 vnđ
DUNLOP INDO D115
80/90-14 TL 460.000 vnđ
90/90-14 TL 490.000 vnđ
YOKOHAMA NINJA (S800)
80/90-14 TL (F800) 390.000 vnđ
90/90-14 TL (R800) 430.000 vnđ
YOKOHAMA (S501)
80/90-14 TL (F501) 350.000 vnđ
90/90-14 TL (R501) 380.000 vnđ
INOUE (IRC) MBR110
80/90-14 TL 460.000 vnđ
90/90-14 TL 500.000 vnđ
INOUE (IRC) THÁI
80/90-14 TL 440.000 vnđ
90/90-14 TL 490.000 vnđ
INOUE (IRC) VN
80/90-14 TL 390.000 vnđ
90/90-14 TL 430.000 vnđ
PIRELLI ANGEL SCOOTER
90/80-14 TL (Vỏ Lớn) 500.000 vnđ
100/80-14 TL (Vỏ Lớn) 630.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
90/80-14 TL 550.000 vnđ
80/90-14 TL 630.000 vnđ
90/90-14 TL 660.000 vnđ
100/80-14 TL 750.000 vnđ
PIRELLI DIABLO SCOOTER
80/90-14 TL 500.000 vnđ
90/90-14 TL 520.000 vnđ
DURO
80/90-14 TL 400.000 vnđ
90/90-14 TL 450.000 vnđ
100/80-14 TL 500.000 vnđ
MAXXIS MAV6
80/90-14 TL 380.000 vnđ
90/90-14 TL 400.000 vnđ
MAXXIS 3D
80/90-14 TL 390.000 vnđ
90/90-14 TL 420.000 vnđ
CHENG SHIN
80/90-14 TL 360.000 vnđ
90/90-14 TL 380.000 vnđ
Vỏ xe Winner 150
MICHELIN PILOT MOTO GP
90/80-17 TL 550.000 vnđ
100/80-17 TL 600.000 vnđ
MICHELIN CITY GRIP PRO
80/90-17 TL 620.000 vnđ
90/80-17 TL 640.000 vnđ
100/80-17 TL 800.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET 2
80/90-17 TL 815.000 vnđ
90/80-17 TL 850.000 vnđ
100/80-17 TL 950.000 vnđ
110/70-17 TL 1.175.000 vnđ
130/70-17 TL 1.385.000 vnđ
140/70-17 TL 1.525.000 vnđ
MICHELIN STREET
80/90-17 TL 720.000 vnđ
90/80-17 TL 750.000 vnđ
100/80-17 TL 920.000 vnđ
110/70-17 TL 960.000 vnđ
110/80-17 TL 1.000.000 vnđ
120/70-17 TL 1.050.000 vnđ
130/70-17 TL 1.200.000 vnđ
140/70-17 TL 1.300.000 vnđ
DUNLOP
80/90-17 TL TT902 490.000 vnđ
90/80-17 TL TT902 510.000 vnđ
110/70-17 TL GT601 750.000 vnđ
120/70-17 TL D102 800.000 vnđ
130/70-17 TL D102 850.000 vnđ
140/70-17 TL GT601 1.200.000 vnđ
INOUE (IRC) MBR110
80/90-17 TL 540.000 vnđ
90/80-17 TL 550.000 vnđ
120/70-17 TL 930.000 vnđ
INOUE (IRC)
90/80-17 TL MBR110 550.000 vnđ
120/70-17 TL MBR110 930.000 vnđ
90/80-17 TL NF66 490.000 vnđ
120/70-17 TL NR83 830.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
80/90-17 TL 700.000 vnđ
90/80-17 TL 840.000 vnđ
100/80-17 TL 960.000 vnđ
110/70-17 TL 990.000 vnđ
120/70-17 TL 1.350.000 vnđ
130/70-17 TL 1.460.000 vnđ
140/70-17 TL 1.500.000 vnđ
PIRELLI ANGEL CITY
80/90-17 TL 600.000 vnđ
90/80-17 TL 690.000 vnđ
100/80-17 TL 800.000 vnđ
110/70-17 TL 810.000 vnđ
120/70-17 TL 1.100.000 vnđ
130/70-17 TL 1.150.000 vnđ
140/70-17 TL 1.240.000 vnđ
MAXXIS
80/90-17 TL 380.000 vnđ
110/70-17 TL 600.000 vnđ
DURO
80/90-17 TL 420.000 vnđ
110/70-17 TL 630.000 vnđ
120/70-17 TL 700.000 vnđ
130/70-17 TL 770.000 vnđ
140/70-17 TL 850.000 vnđ
Vỏ xe Future - Wave - Jupiter - Sirius - Axelo - Viva
MICHELIN CITY PRO
70/90-17 TT 500.000 vnđ
80/90-17 TT 580.000 vnđ
MICHELIN CITY GRIP PRO
70/90-17 TL 550.000 vnđ
80/90-17 TL 620.000 vnđ
90/80-17 TL 640.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET 2
70/90-17 TL 620.000 vnđ
80/90-17 TL 815.000 vnđ
90/80-17 TL 950.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET
70/90-17 TL 570.000 vnđ
80/90-17 TL 720.000 vnđ
90/80-17 TL 750.000 vnđ
DUNLOP
70/90-17 TL TT902 460.000 vnđ
80/90-17 TL TT902 490.000 vnđ
90/80-17 TL TT902 510.000 vnđ
90/90-17 TL TT902 520.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
70/90-17 TL 540.000 vnđ
80/90-17 TL 700.000 vnđ
90/80-17 TL 840.000 vnđ
PIRELLI ANGEL CITY
70/90-17 TL 480.000 vnđ
80/90-17 TL 600.000 vnđ
90/80-17 TL 690.000 vnđ
YOKOHAMA
70/90-17 TL F800 410.000 vnđ
80/90-17 TL R800 440.000 vnđ
70/90-17 TL F501 340.000 vnđ
80/90-17 TL F501 380.000 vnđ
2.50-17 TT F300 255.000 vnđ
2.75-17 TT R300 325.000 vnđ
70/90-17 TT F350 265.000 vnđ
80/90-17 TT R350 325.000 vnđ
2.50-17 TT R400 260.000 vnđ
2.75-17 TT R400 325.000 vnđ
70/90-17 TT F501 255.000 vnđ
80/90-17 TT R501 315.000 vnđ
INOUE (IRC)
70/90-17 TL NF82 420.000 vnđ
80/90-17 TL NR82 460.000 vnđ
70/90-17 TT NF69 270.000 vnđ
80/90-17 TT NR69 330.000 vnđ
70/90-17 TT NF53 280.000 vnđ
80/90-17 TT NR53 340.000 vnđ
70/90-17 TL MBR110 500.000 vnđ
90/80-17 TL MBR110 550.000 vnđ
MAXXIS 3D
70/90-17 TL 330.000 vnđ
80/90-17 TL 380.000 vnđ
MAXXIS 6002
70/90-17 TL 330.000 vnđ
80/90-17 TL 380.000 vnđ
DURO
70/90-17 TL 370.000 vnđ
80/90-17 TL 420.000 vnđ
Vỏ xe Exciter 150
MICHELIN PILOT STREET 2
70/90-17 TL 620.000 vnđ
80/90-17 TL 815.000 vnđ
130/70-17 TL 1.385.000 vnđ
140/70-17 TL 1.525.000 vnđ
MICHELIN STREET
70/90-17 TL 570.000 vnđ
80/90-17 TL 720.000 vnđ
90/80-17 TL 750.000 vnđ
120/70-17 TL 1.050.000 vnđ
130/70-17 TL 1.200.000 vnđ
140/70-17 TL 1.300.000 vnđ
DUNLOP
70/90-17 TL D102 500.000 vnđ
70/90-17 TL TT902 460.000 vnđ
80/90-17 TL TT902 490.000 vnđ
90/80-17 TL TT902 510.000 vnđ
120/70-17 TL D102 800.000 vnđ
130/70-17 TL D102 850.000 vnđ
140/70-17 TL GT601 1.200.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
70/90-17 TL 540.000 vnđ
80/90-17 TL 700.000 vnđ
90/80-17 TL 840.000 vnđ
120/70-17 TL 1.350.000 vnđ
130/70-17 TL 1.460.000 vnđ
140/70-17 TL 1.500.000 vnđ
PIRELLI ANGEL CITY
70/90-17 TL 480.000 vnđ
80/90-17 TL 600.000 vnđ
90/80-17 TL 690.000 vnđ
120/70-17 TL 1.100.000 vnđ
130/70-17 TL 1.150.000 vnđ
140/70-17 TL 1.240.000 vnđ
YOKOHAMA
70/90-17 TL 410.000 vnđ
120/70-17 TL 780.000 vnđ
INOUE (IRC) MBR110
70/90-17 TL 500.000 vnđ
120/70-17 TL 930.000 vnđ
INOUE (IRC) NF67 - NR67
70/90-17 TL 430.000 vnđ
120/70-17 TL 830.000 vnđ
DURO
70/90-17 TL 370.000 vnđ
80/90-17 TL 420.000 vnđ
120/70-17 TL 700.000 vnđ
130/70-17 TL 770.000 vnđ
140/70-17 TL 850.000 vnđ
Vỏ xe Sonic - Raider - Satria
MICHELIN CITY GRIP PRO
70/90-17 TL 550.000 vnđ
80/90-17 TL 620.000 vnđ
90/80-17 TL 640.000 vnđ
100/80-17 TL 800.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET 2
70/90-17 TL 620.000 vnđ
80/90-17 TL 815.000 vnđ
90/80-17 TL 850.000 vnđ
100/80-17 TL 950.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET
70/90-17 TL 570.000 vnđ
80/90-17 TL 720.000 vnđ
90/80-17 TL 750.000 vnđ
100/80-17 TL 920.000 vnđ
DUNLOP
70/90-17 TL TT902 460.000 vnđ
80/90-17 TL TT902 490.000 vnđ
90/80-17 TL TT902 510.000 vnđ
90/90-17 TL TT902 520.000 vnđ
100/70-17 TL TT902 550.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
70/90-17 TL 540.000 vnđ
80/90-17 TL 700.000 vnđ
90/80-17 TL 840.000 vnđ
100/80-17 TL 960.000 vnđ
PIRELLI ANGEL CITY
70/90-17 TL 480.000 vnđ
80/90-17 TL 600.000 vnđ
90/80-17 TL 690.000 vnđ
100/80-17 TL 800.000 vnđ
YOKOHAMA S501
70/90-17 TL 340.000 vnđ
80/90-17 TL 380.000 vnđ
YOKOHAMA NINJA (S800)
70/90-17 TL 410.000 vnđ
80/90-17 TL 440.000 vnđ
100/70-17 TL 550.000 vnđ
INOUE (IRC) MBR110
70/90-17 TL 500.000 vnđ
90/80-17 TL 550.000 vnđ
MAXXIS 3D
80/90-17 TL 380.000 vnđ
70/90-17 TL 330.000 vnđ
MAXXIS 6002
80/90-17 TL 380.000 vnđ
70/90-17 TL 330.000 vnđ
DURO
70/90-17 TL 370.000 vnđ
80/90-17 TL 420.000 vnđ
VỎ XE VARIO 150 2018
MICHELIN PILOT MOTO GP
90/80-14 TL 550.000 vnđ
100/80-14 TL 600.000 vnđ
MICHELIN CITY GRIP PRO
90/90-14 TL 600.000 vnđ
110/80-14 TL (Vỏ Lớn) 720.000 vnđ
MICHELIN CITY GRIP
90/90-14 TL 860.000 vnđ
100/80-14 TL 950.000 vnđ
100/90-14 TL (Vỏ Lớn) 950.000 vnđ
110/80-14 TL (Vỏ Lớn) 970.000 vnđ
PIRELLI DIABLO ROSSO SPORT
90/80-14 TL 550.000 vnđ
100/80-14 TL 750.000 vnđ
PIRELLI ANGEL SCOOTER
90/80-14 500.000 vnđ
100/80-14 TL 630.000 vnđ
Vỏ xe Lead - SCR - Spacy VN - Acruzo
MICHELIN CITY GRIP
90/90-12 TL 640.000 vnđ
100/90-10 TL 650.000 vnđ
120/70-10 TL 800.000 vnđ
DUNLOP
90/90-12 TL 540.000 vnđ
100/90-10 TL 500.000 vnđ
YOKOHAMA
90/90-12 TL 380.000 vnđ
100/90-10 TL 390.000 vnđ
INOUE (IRC)
90/90-12 TL 400.000 vnđ
100/90-10 TL 420.000 vnđ
CHENG SHIN
90/90-12 TL 380.000 vnđ
100/90-10 TL 410.000 vnđ
Vỏ Xe Piaggio Fly
MICHELIN CITY GRIP
120/70-12 TL 1.100.000 vnđ
120/70-12 TL 1.100.000 vnđ
PIRELLI
120/70-12 TL 800.000 vnđ
120/70-12 TL 800.000 vnđ
DUNLOP
120/70-12 TL 720.000 vnđ
120/70-12 TL 720.000 vnđ
YOKOHAMA
120/70-12 TL 500.000 vnđ
120/70-12 TL 500.000 vnđ
Vỏ Xe Vespa Primavera
MICHELIN CITY GRIP
110/70-11 TL 700.000 vnđ
120/70-11 TL 950.000 vnđ
MAXXIS
110/70-11 TL 560.000 vnđ
120/70-11 TL 680.000 vnđ
Vỏ xe Vespa GTS
MICHELIN CITY GRIP
120/70-12 TL 1.100.000 vnđ
130/70-12 TL 1.300.000 vnđ
DUNLOP D604
120/70-12 TL 690.000 vnđ
130/70-12 TL 820.000 vnđ
DUNLOP SCOOTER SMART
120/70-12 TL 720.000 vnđ
130/70-12 TL 830.000 vnđ
PIRELLI
120/70-12 TL 800.000 vnđ
130/70-12 TL 1.200.000 vnđ
YOKOHAMA
120/70-12 TL 500.000 vnđ
130/70-12 TL 540.000 vnđ
Vỏ xe Vespa Sprint
PIRELLI
110/70-12 TL 750.000 vnđ
120/70-12 TL 800.000 vnđ
DUNLOP
110/70-12 TL 640.000 vnđ
120/70-12 TL 720.000 vnđ
YOKOHAMA
110/70-12 TL 430.000 vnđ
120/70-12 TL 500.000 vnđ
Vỏ xe Vespa S - Vespa LX
MICHELIN CITY GRIP
110/70-11 TL 700.000 vnđ
120/70-10 TL 800.000 vnđ
PIRELLI
110/70-11 TL 560.000 vnđ
120/70-10 TL 600.000 vnđ
YOKOHAMA
110/70-11 TL 460.000 vnđ
120/70-10 TL 490.000 vnđ
INOUE (IRC)
110/70-11 TL 480.000 vnđ
120/70-10 TL 560.000 vnđ
MAXXIS
110/70-11 TL 560.000 vnđ
120/70-10 TL 650.000 vnđ
Vỏ xe NVX
MICHELIN CITY GRIP
110/80-14 TL 970.000 vnđ
140/60-14 TL 1.600.000 vnđ
140/70-14 TL 1.600.000 vnđ
150/70-14 TL 1.950.000 vnđ
DUNLOP
110/80-14 TL 800.000 vnđ
140/70-14 TL 900.000 vnđ
PIRELLI ANGEL SCOOTER
110/80-14 TL 1.000.000 vnđ
140/70-14 TL 1.200.000 vnđ
INOUE (IRC)
110/80-14 TL 650.000 vnđ
140/70-14 TL 870.000 vnđ
Vỏ xe SH Mode
MICHELIN PILOT STREET
80/90-16 TL 660.000 vnđ
100/90-14 TL 800.000 vnđ
DUNLOP D307
80/90-16 TL 630.000 vnđ
100/90-14 TL 750.000 vnđ
INOUE (IRC)
80/90-16 TL 380.000 vnđ
100/90-14 TL 540.000 vnđ
DURO
80/90-16 TL 400.000 vnđ
100/90-14 TL 550.000 vnđ
Vỏ xe SH
MICHELIN CITY GRIP
100/80-16 TL (Thái Lan) 1.350.000 vnđ
120/80-16 TL (Serbia) 1.600.000 vnđ
PIRELLI ANGEL SCOOTER
100/80-16 TL 850.000 vnđ
120/80-16 TL 950.000 vnđ
YOKOHAMA
100/80-16 TL 730.000 vnđ
120/80-16 TL 830.000 vnđ
DUNLOP SLOVENIA THEO XE Ý 3.800.000vnđ/cặp (NÊN MUA CẶP)
100/80-16 TL 1.700.000 vnđ
120/80-16 TL 2.500.000 vnđ
DUNLOP INDO
100/80-16 TL 950.000 vnđ
120/80-16 TL 1.000.000 vnđ
INOUE (IRC) THÁI
100/80-16 TL 950.000 vnđ
120/80-16 TL 1.050.000 vnđ
INOUE (IRC) VN
100/80-16 TL 740.000 vnđ
120/80-16 TL 840.000 vnđ
DURO
100/80-16 TL 700.000 vnđ
120/80-16 TL 780.000 vnđ
Vỏ xe Nouvo IV - SX - HAYATE - IMPLUS
MICHELIN PILOT SPORTY
70/90-16 TL 640.000 vnđ
80/90-16 TL 710.000 vnđ
YOKOHAMA
70/90-16 TL F501 330.000 vnđ
80/90-16 TL R501 370.000 vnđ
70/90-16 TL F800 370.000 vnđ
90/90-16 TL R800 460.000 vnđ
MAXXIS 3D
70/90-16 TL 340.000 vnđ
80/90-16 TL 410.000 vnđ
90/90-16 TL 460.000 vnđ
DURO
70/90-16 TL 360.000 vnđ
80/90-16 TL 400.000 vnđ
90/90-16 TL 460.000 vnđ
Vỏ xe PCX 2018
MICHELIN CITY GRIP
100/80-14 TL 950.000 vnđ
120/70-14 TL 1.350.000 vnđ
INOUE (IRC) SCT 006 - SCT 007
100/80-14 TL 550.000 vnđ
120/70-14 TL 670.000 vnđ
Vỏ xe PCX
MICHELIN CITY GRIP PRO
90/90-14 TL 600.000 vnđ
110/80-14 TL (vỏ lớn) 720.000 vnđ
MICHELIN PILOT STREET
120/70-14 TL 1.330.000 vnđ
110/80-14 TL 860.000 vnđ
90/90-14 TL 650.000 vnđ
100/90-14 TL 800.000 vnđ
DUNLOP INDO
90/90-14 TL 510.000 vnđ
100/90-14 TL 750.000 vnđ
120/80-14 TL (vỏ lớn) 840.000 vnđ
YOKOHAMA
90/90-14 TL 430.000 vnđ
100/90-14 TL 530.000 vnđ
INOUE (IRC) VN
90/90-14 TL 430.000 vnđ
100/90-14 TL 540.000 vnđ
DURO
90/90-14 TL 450.000 vnđ
100/90-14 TL 550.000 vnđ
Vỏ xe Dylan - @ - PS
DUNLOP INDO
110/90-13 TL 770.000 vnđ
130/70-13 TL 850.000 vnđ
INOUE (IRC) THÁI
110/90-13 TL 880.000 vnđ
130/70-13 TL 900.000 vnđ
DURO
110/90-13 TL 520.000 vnđ
130/70-13 TL 620.000 vnđ
MAXXIS
110/90-13 TL 600.000 vnđ
130/70-13 TL 650.000 vnđ